- Công ty Quản lý Công trình Công cộng được thành lập vào tháng 6/1985 thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường, duy tu sửa chữa điện chiếu sáng, chăm sóc vườn hoa công viên cây xanh, duy trì hệ thống thoát nước và thực hiện các dịch vụ sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập.

- Đến năm 1993, mặc dù các điều kiện về lao động, tài sản, giá trị sản lượng, quy mô hoạt động lớn nhưng trực thuộc thị xã Phan Thiết quản lý nên Công ty không được xác định là Doanh nghiệp Nhà nước (theo Nghị định 388/HĐBT). Do vậy, Công ty được đổi tên và chuyển thành “Ban Quản lý Công trình Công cộng”, là đơn vị hành chính sự nghiệp, hoạt động theo phương thức “thực thanh thực chi”.

- Tháng 01/1995, với tốc độ đô thị hóa của thị xã Phan Thiết phát triển nhanh, các công trình phúc lợi, hạ tầng đô thị được Tỉnh và Thị xã đầu tư; do hoạt động đặc thù của đơn vị phát triển theo tốc độ đô thị hóa của thành phố mô hình đơn vị hành chính không còn phù hợp, UBND Tỉnh đã có quyết định số 74/QĐ-UBBT ngày 17/01/1995 chuyển Ban Quản lý Công trình Công cộng thành “Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết”, xác định là đơn vị sự nghiệp kinh tế, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập thuộc UBND thị xã Phan Thiết quản lý, trụ sở tại số 578 đường Trần Hưng Đạo - Phan Thiết.

- Ngày 01/02/2010, UBND Tỉnh có quyết định số 295/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận thành lập Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Phan Thiết trên cơ sở vốn, tài sản, lao động của Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết.

- Ngày 27/11/2012, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2377/QĐ-UBCD về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Phan Thiết và Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Bình Thuận.

- Ngày 30/3/2016 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

 

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Trồng hoa, cây cảnh, chăm sóc công viên và cây xanh công cộng).

- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Ươm giống cây lâm nghiệp).

- Trồng cây lâu năm khác.

- Sửa chữa máy móc, thiết bị.

- Sửa chữa thiết bị điện.

- Thu gom rác thải không độc hại.

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.

- Xây dựng nhà các loại.

- Xây dựng công trình công ích.

- Lắp đặt hệ thống điện (thi công lắp đặt hệ thống điện trung – hạ thế, trạm biến áp, điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông).

- Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác.

- Cho thuê xe có động cơ.

- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác.

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.

- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

- Vệ sinh chung nhà cửa.

 

1. Hội đồng Quản trị Công ty: 05 người

Ông: Trần Mạnh               Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Mai Hữu Việt           Chức vụ: Thành viên HĐQT

Bà:   Trà Thị Thành          Chức vụ: Thành viên HĐQT

Bà:   Lê Thị Thanh Thủy   Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ông: Lê Quang Huy         Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Ban Giám đốc: 02 người

Ông: Mai Hữu Việt           Chức vụ: Giám đốc

Bà:   Trà Thị Thành          Chức vụ: Phó Giám đốc

3. Ban Kiểm soát: 03 người

Bà:   Nguyễn Thị Giác                 Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Nguyễn Gia Phước Toại     Chức vụ: Thành viên

Ông: Nhâm Anh Tuấn                  Chức vụ: Thành viên

 

058554